główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych i sektorowych prowadzonych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz o zamówieniach sektorowych, których wartość nie przekracza progów, od których uzależnione jest stosowanie ustawy, prowadzonych w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień, znajdują się w menu po lewej stronie, pod pozycją Ogłoszenia.

Pod treścią każdego ogłoszenia załączane są pliki do pobrania takie jak: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji, a także inne wymagane przepisami dokumenty związane z danym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Poniżej załączono pliki do pobrania:

1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.

2. Regulamin określający zasady zawierania umów dla zamówień określonych w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot".