główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa materiałów budowlanych

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.

artykuł nr 2

Oczyszczenie metodą piaskowania powierzchni betonu...

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.

artykuł nr 3

Dostawa grodzic stalowych

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.

artykuł nr 4

Oczyszczenie metodą piaskowania powierzchni betonu...

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. o. o.

artykuł nr 5

Dostawa koparki gąsienicowej wraz z przyczepą do jej przewozu

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. o. o.