główna zawartość
artykuł nr 1

Wszelka korespondencja przyjmowana jest w Sekretariacie Spółki pok. Nr 22, I p. 


Sprawy załatwiane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.