główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa koparki gąsienicowej wraz z przyczepą do jej przewozu

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.