artykuł nr 1

Status prawny

 

AQUA - Sopot Sp. z o.o. rozpoczęła działalność na mocy Uchwały nr VI/ 71/2007 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 marca 2007. Spółka kontynuuje zadania w zakresie gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Sopotu, realizowane dotychczas przez zlikwidowany zakład budżetowy (Zakład Wodno - Kanalizacyjny).
Majątek Spółki stanowi infrastruktura wodno-kanalizacyjna wniesiona aportem przez Miasto Sopot, należąca dotychczas do Miasta i eksploatowana przez Saur Neptun Gdańsk S.A.

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55 761 800 zł. Gmina Miasta Sopot jest właścicielem 100% udziałów Spółki.