artykuł nr 1

Jesteśmy miejską Spółką, będącą właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie. Spółka, której całościowym udziałowcem jest Gmina Miasta Sopotu, została utworzona w 2007 roku w wyniku likwidacji Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego

Zarządzamy infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Zajmujemy się przeprowadzaniem remontów oraz budową i modernizacją sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Celem i efektem tych działań jest zapewnienie mieszkańcom Sopotu wysokiej jakości wody pitnej oraz bezpiecznego dla środowiska odprowadzania ścieków do oczyszczalni.

W latach 2008-2014 zrealizowaliśmy istotne inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Prowadziliśmy je w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.