artykuł nr 1

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Prezes Zarządu -  Marcin Burakowski