artykuł nr 1

Rada Nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Elżbieta Turowiecka
  2. Marek Bogacki
  3. Ewa Frymark 
  4. Rafał Dubel