artykuł nr 1

Wspólnikiem Spółki AQUA - Sopot Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Sopotu, jest Gmina Miasta Sopot posiadające 100% udziałów w Spółce.