artykuł nr 1

Instrukcja pobierania załączonych plików.

Pod treścią każdego ogłoszenia załączane są pliki do pobrania takie jak: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zmiany specyfikacji, a także inne wymagane przepisami dokumenty związane z danym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Wszystkie pliki są zapisane w formatach: xls, doc, docx, PDF bądź zip.

W celu otwarcia plików należy:

 - kliknąć prawym przyciskiem myszy na żądanym pliku,

 - wybrać opcję „zapisz element docelowy jako…” (Internet Explorer lub Firefox) albo „zapisz link jako…” (Chrome) i zapisać na dysku twardym komputera, np. na pulpicie Windows. 

W przypadku plików z długą nazwą zaleca się ich zmianę na krótszą podczas ich zapisywania.

W celu otwarcia zapisanych plików zip można użyć np. programów 7-zip, WinZip albo systemowej obsługi plików zip (Windows XP i wyższe), w celu otwarcia zapisanych plików PDF można użyć np. programu Acrobat Reader albo Foxit Reader.

Nie zaleca się klikania lewym klawiszem i otwierania plików bezpośrednio ze strony internetowej, zwłaszcza przy korzystaniu z przeglądarki Chrome.

Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek (np. Internet Explorer, Firefox)