artykuł nr 1

Przyjmowanie i załatwianie spraw

W związku z ustawą  z dnia  2 marca 2020  r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii -

zaleca się załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Telefon: (58) 555-49-20

e-mail:  aqua-sopot@aqua-sopot.com.pl

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest złożenie dokumentów do skrzynki na korespondencję znajdującej się w korytarzu firmy (I piętro).

Bezpośrednio przed złożeniem dokumentu do skrzynki należy skontaktować się z pracownikiem sekretariatu (dzwonek przy drzwiach).

Sprawy załatwiane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. 

 

Osoby składające dokumenty zawierające dane osobowe są zobligowane do załączenia klauzuli zgody na przekazanie danych osobowych.

Wzór klauzuli do pobrania znajduje się w załączonym pliku.

Załączniki:
Załącznik205 KB