artykuł nr 1

 

Informacja publiczna, która nie została umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego w trybie określonym w artykułach 10-15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej znajduje się poniżej.