artykuł nr 1

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości w Sopocie.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.