artykuł nr 1

Dostawa materiałów budowlanych

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez AQUA-Sopot Sp. z o. o.

Załączniki:
ZAWIADOMIENIE351 KB
SIWZ193 KB
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUMB